MindArt concept

Co je MindArt concept?

MindArt Concept vás povede k nalezení sama sebe, svého božského JÁ.

Při konzultaci se řeší mnoho odporů, hry ega, vadění, „musení“ a lpění do neutrality, rodové programy, karmické zátěže a spousty programů, které si neseme z dětství či minulých životů.

Jak MindArt concept „funguje“? 

Všechno v nás i kolem nás se skládá z atomů. A takový atom má v sobě záporně nabité elektrony, kladně nabité protony a nakonec elektricky neutrální neutrony.

Pokud v sobě máme nashromážděné mínusy, tzn. odpory, nechtění, strachy, vrstvy ega — A NIC S TÍM NEDĚLÁME — bod, kam dovedeme druhého člověka, bude nejspíš odpovídat stejným hodnotám… mínusovým. Navenek to může vypadat bůh ví jak zázračně.

Tyto zázraky ale bohužel mají omezenou dobu trvanlivosti. Stejně tak to je s plusy. I zde narážíme na limity spojené s tužbami, chtěními, „museními“, lpěním na tom či onom, přáními. V takovém složení se kormidla ráda chytá duše, zvesela manifestuje, afirmuje, představuje si a kvantuje. A těší se z toho, že “znásilňuje” Životodárnou energii v přímém přenosu. A ještě tím pomáhá druhým.

Rozhoduju se a opouštím duální vnímání světa a nořím se do nuly. Začínám pracovat na svých odporech a lpěních. Propouštím strachy i vytoužená přání. Rozpouštím vrstvy ega i samotnou duši. Až teprve v neutralitě objevuju a začínám chápat jednotu. To, že není dobré ani špatné. Že prostě jenom JE.

Rozpouštím všechny “své” struktury. A jenom JSEM. Toto je ukázka práce s klientem, kdy rozpouštíme odpory, strachy a lpění na věcech, lidech a „musení“ a uvádíme do neutrality, a to tak, že jdeme k jádru mechanismu, který nám opakovaně ukazuje, co nemáme zpracované a proč se nám dějí stále dokola různé věci a situace.

 

Přejete si…