Shamballa

Energetický systém Shamballa je jeden velký celek, který se skládá z 1024 základních symbolů a tisíců dalších mistrovských symbolů.

  • Shamballa je nejsilnější energií v celém systému Reiki.
  • Pomáhá aktivovat DNA, způsobuje velice rychlé překódování tělesné DNA, což způsobí uzdravování.
  • Vyvažuje staré čakrové kódy a zároveň aktivuje nové.
  • Znovu probouzí zapomenuté schopnosti, telepatii, intuici, jasnoslyšení.
  • Podporuje duchovní vývoj, rozpouští mentální a fyzické bloky – za pomoci energie Nanebevzatých mistrů a jejich paprsků.
  • Shamballa obsahuje energii Boží přítomnosti, JÁ JSEM! Shamballa je sídlem duchovní hierarchie Země.
  • Energie Shambally velmi pomáhá při vzestupu lidstva a planety Země do 4D, napomáhá Kristovské vibraci nepodmíněné lásky, přejícnosti, radosti, klidu a uvědomění.
  • Osvobozuje od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, nutí nás dokončit nedokončené.

Po zasvěcení pracujte pouze s čistým úmyslem, záměrem, prosbou, přáním. Náš čistý úmysl je automatickým propojením s Mistry, kteří nás ve všem dobrém a pozitivním od této chvíle podporují. Jsou s námi a ukazují nám naši správnou cestu. Shamballa nás vede k vnímavosti maličkostí, které udávají směr našemu životu. Pokud se je naučíme vnímat a rozpoznávat, nemůžeme na své cestě zbloudit.

Přejete si…